อบรมอานาปานสติภาวนาสำหรับครอบครัว

 

 

อบรมอานาปานสติภาวนา (สำหรับครอบครัว)

 

ณ. ธรรมาศรมนานาชาติ(สวนโมกข์นานาชาติ)

 

สวนโมกขพลาราม ร่วมกับ ธรรมทานมูลนิธิ จัดให้มีการอบรมสมาธิภาวนาสำหรับครอบครัว
(พ่อ แม่ ลูก ญาติ รวมทั้งผู้สูงอายุ ฯลฯ ) เพื่อเปิดโอกาสให้ครอบครัวได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม เนื่องในวัน
ปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) ทุก ๆ คนจะได้มีน้ำ(พระธรรม)สำหรับดับไฟและอาบรดจิตใจให้สดชื่นเยือกเย็น

เป็นความสุขชนิดที่ไม่อาจหามาได้จากทางอื่น.

 

 

 


  - กำหนดหารอบรม

                        อบรม ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ เมษายน ๒๕๕๙

                        เข้าที่พัก     วันที่  ๑๑ ก่อนเวลา ๑๕.๐๐ น.

                        กลับ          วันที่  ๑๕  เวลา     ๑๐.๐๐ น.

 

  - การเป็นอยู่

              ห้องพักเป็นห้องเดี่ยวติดกัน อาจพักห้องเดียวกัน หรือ คนละห้อง

  หรือ กางเต็นท์พักกลางสนามหรือในศาลา ฯลฯ

 

  - อาหาร

              ๒ มื้อ มื้อเช้าเป็นข้าวต้ม มื้อเที่ยงเป็นข้าวสวย ไม่มีเนื้อสัตว์ตอนเย็นเป็นเครื่องดื่ม

  โอวัลตินหรือ นมถั่วเหลือง (เด็กเล็กมีอาหารมื้อเย็นเลี้ยง) ตื่น ๐๕.๐๐ น. เข้านอน ๒๑.๐๐ น.

 

 - กิจกรรมประจำวัน

              ทำวัตรสวดมนต์ ฝึกสมาธิ ออกกำลังกาย บริหารกาย – จิต ฟังธรรมะ

   (อาจมีแยกกิจกรรมสำหรับเด็กเล็กในวัยต่าง ๆ กัน)

  ทำกิจกรรมจิตอาสา เช่นปลูกต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ ขนทราย ฯลฯ

 

ตารางอบรมอานาปานสติภาวนาสำหรับครอบครัว

ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ ธรรมาศรมนานาชาติ สวนโมกขพลาราม

 

วันที่ ๑๑ เมษายน

๑๒.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

๑๖.๐๐ – ๑๖.๔๕ น.

๑๖.๔๕ – ๑๘.๐๐ น

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.

๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.

 

ลงทะเบียน เข้าที่พัก

กล่าวตอนรับ

แนะนำสถานที่

ดื่มน้ำปานะ(หรือมื้อเย็นสำหรับเด็กๆ)

ปฐมนิเทศ, ชมวีดีทัศน์ ชีวิตและงานท่านพุทธทาส

วันที่ ๑๒,๑๓,๑๔ เมษายน

๐๕.๐๐ น.

๐๕.๓๐ – ๐๖.๐๐ น.

๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น.

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.

๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น

๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น

๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น

๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

๑๘.๐๐ – ๑๙.๓๐ น.

๑๙.๓๐ – ๒๐.๓๐ น.

 

ระฆังปลุก

ทำวัตร สวดมนต์เช้า

ออกกำลังกาย

นั่งสมาธิ, เดินจงกรมรอบสระ,พัก

อาหารเช้า,พัก

ฟังซีดีธรรมะ

กิจกรรม

อาหารเที่ยง,พัก

ฝึกปฏิบัติภาวนา

กิจกรรม

ทำวัตรเย็น

กิจกรรม เหงื่อ คือน้ำมนต์ที่แท้จริง

ดื่มน้ำปานะ(หรือมื้อเย็นสำหรับเด็กๆ)

เดินรอบสระ, นั่งสมาธิ, นิทานก่อนนอน

วันที่ ๑๕ เมษายน

๐๕.๐๐ น.

๐๕.๓๐ – ๐๖.๐๐ น.

๐๖.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.

๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น

 

ระฆังปลุก

ทำวัตร สวดมนต์เช้า

กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์

อาหารเช้า/เก็บเครื่องนอน/เดินทางกลับ

 

 - กำหนดการสมัคร

              ๑ กุมภาพันธ์ – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙

 

 - วิธีการรับสมัคร

              ติดต่อสอบถามและสมัครโดยตรงได้ที่

  อาคารคณะธรรมทาน เลขที่ ๖๘/๑ หมู่ ๖ ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

  ๘๔๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๗๗-๔๓๑-๖๖๑-๒, ๐๗๗-๔๓๑-๕๕๒, ๐๗๗-๔๓๑-๕๙๖

  โทรสาร ๐๗๗-๔๓๑-๕๙๗

 

  ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

                       กิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นธรรมทาน ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย

ดาวน์โหลดใบสมัคร http://www.4shared.com/office/krLQjqBLce/family.html

http://upload.freeupload2u.com/download.php?file=807family.zip#sthash.2EYjsVz7.dpuf

 

http://upload.freeupload2u.com/download.php?file=807family.zip#sthash.2EYjsVz7.dpuf

 

 

 

 

 

 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: