เนื้อหา

covid-19

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สวนโมกข์นานาชาติ ของดการจัดกิจกรรมการอบรมอานาปานสติภาวนาชั่วคราว

จนกว่าสถานะการจะดีขึ้น

 

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์  081-0790295

 

อปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้าชั่วคราว 

 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: